Список семей

Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | M | (неопределено)

Families with surname ГАВРИЛОВНА

FAMINDIФамилия, имя, отчество (имена)HUSB:GIVNВозрастINDIФамилия, имя, отчество (имена)WIFE:GIVNВозрастБракAnniversaryМестоДетиПоследнее изменениеMARRDEATTREE
1F21I60Самодуров, ИринейИРИНЕЙ I174Гавриловна, АлександраАЛЕКСАНДРА    817 октябрь 2014 - 9:14:06pmUY

семей всего : 1
HUSB:GIVN Имя, отчество (имена)
WIFE:GIVNMARRDEATTREE