Список семей

Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | M | (неопределено)

Families with surname ГИТУЛЯР

FAMINDIФамилия, имя, отчество (имена)HUSB:GIVNВозрастINDIФамилия, имя, отчество (имена)WIFE:GIVNВозрастБракAnniversaryМестоДетиПоследнее изменениеMARRDEATTREE
1F5I15Гаврилюк, ВладимирВЛАДИМИР I16Гитуляр, АлександраАЛЕКСАНДРА    325 ноябрь 2009 - 8:51:46pmUY
2F26I79Гитуляр, ДемидДЕМИД ‎(неопределено)‎, ‎(неопределено)‎@P.N.    630 май 2020 - 5:02:35pmUR
Имя, отчество (имена)

семей всего : 2
HUSB:GIVN Имя, отчество (имена)
WIFE:GIVNMARRDEATTREE