Список лиц

Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | M | (неопределено)

Individuals with surname ДУДКИНА

INDIФамилия, имя, отчество (имена)РождениеAnniversaryМестоДетиКончинаAnniversaryВозрастМестоПоследнее изменение
1I37Дудкина, Светлана
СВЕТЛАНА,ДУДКИНАДУДКИНА,СВЕТЛАНА         FY100NL
2I36Дудкина, Татьяна
Лаврова, Татьяна
ТАТЬЯНА,ДУДКИНАДУДКИНА,ТАТЬЯНА         FY100N
Имя, отчество (имена)

лиц всего : 2
GIVNSURNSEXBIRTDEATTREE